ufabet

การเข้าถึงแหล่งทุน

นอกจากจุดประกาย (หา) ไอเดียเดินตามฝันปั้นธุรกิจแล้ว “เงินทุน” ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจ

เพราะไม่ว่าคุณจะลงมือทำธุรกิจใดๆ ก็ตามคุณจำเป็นต้องใช้มันในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็น แน่นอนว่าในการหาเงินทุนนั้นมีมากมายหลายช่องทาง แต่ที่คุ้นเคยและเชื่อใจกัน ก็คือ การขอกู้หรือสนับสนุนจาก “ธนาคารพาณิชย์” ที่ขณะนี้แต่ละธนาคารก็ต้องการระบายเงินฝากที่มีมากผ่านรูปแบบการปล่อยสินเชื่อต่างๆ โดยสินเชื่อที่มีบทบาทค่อนข้างมากก็คือ สินเชื่อ SMEs

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่ปล่อยนั้น คือ เงินฝากของลูกค้า ดังนั้นธนาคารที่ปล่อยกู้ ก็อาจจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้า หรือคนที่คุ้นเคยกัน ส่วนคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นกันก็อาจจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัตินั้นมีความยุ่งยากหรือธนาคารใช้เวลานานในการพิจารณา แต่ในกรณีที่มีการปล่อยกู้ของธนาคารข้อดีก็คือ ต้นทุนดอกเบี้ย หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เสีย ก็อาจจะน้อยกว่าการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ แต่ข้อเสียอาจไม่ได้หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีได้

ufabet

อีกแหล่งทุนหนึ่ง “นักลงทุนส่วนบุคคล” หรือ Angel Investors นักลงทุนประเภทนี้ เป็นนักลงทุนอิสระที่สามารถให้ทุนได้โดยทันที

ไม่ต้องมีแบบแผนในการยื่นขอทุนมากมายหลายขั้นตอน เพราะนักลงทุนประเภทนี้จะให้ความสำคัญหรือเน้นน้ำหนักไปที่แนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจมากกว่าที่จะเน้นเรื่องผลตอบแทนในการลงทุน โดยผลตอบแทนที่ได้นั้นจะเป็นไปในรูปแบบสิทธิในการเข้าไปถือหุ้น 10-20 % ส่วนบทบาทในการบริหารหรือการจัดการนั้นยังเป็นอำนาจของเจ้าของ (Owner) ในธุรกิจนั้นๆ ได้ไป แต่ Angel Investors จะเข้ามามีบทบาทด้านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ และที่สำคัญเจ้าของกิจการจะได้รับการสนับสนุนด้าน Connection ที่จะช่วยเสริมเพิ่มศักยภาพหรือต่อยอดธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในการพึ่งแหล่งเงินทุนประเภทนี้เจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะคนที่เพิ่มเริ่มต้นธุรกิจจะต้องจัดทำแผนธุรกิจให้ดึงดูด มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดก็จะดึงดูดนักลงทุนประเภทนี้ได้

ปัจจุบันรูปแบบ Angel Investors ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็ถือว่าได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองของนักธุรกิจมือใหม่ ที่จะฝันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องลงมือทำด้วย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตาม สุดท้ายแล้วจะต้องดูตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือเปล่า มีเป้าหมายในการทำธุรกิจอย่างไร ที่สำคัญธุรกิจ SME จะต้องไม่ลืมที่จะวางแผนทางการเงินที่ดี ชัดเจน และมีระบบ


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ mayalandbelize.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated