Social Network

การใช้ Social Network ในการเป็นเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคล

ในทุกวันนี้ว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก Facebook twitter LinkedIn หรือ Google+ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นโปรแกรมทางด้าน Social Network นอกจากที่จะรู้จักแล้ว ก็ยังเชื่ออีกว่า เกือบทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ก็จะต้องมี account ใน social network สักอัน บางคนอาจจะมีมากกว่า 1 account ก็เป็นได้

ปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเรื่องของ Social Network ดังนั้นเราควรจะหาประโยชน์จากสิ่งนี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องของ Social Network ได้เข้ามามีส่วนในการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ลองมาดูประโยชน์ของ Social Network ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบ้างว่ามีอะไรบ้าง

1. การสรรหาผู้สมัคร สิ่งแรกที่ Social Network สามารถช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ก็คือ การสรรหาผู้สมัคร โดยเฉพาะองค์กรที่สร้าง Page ของตัวเองและทำให้เกิดเป็น ชุมชนออนไลน์ได้นั้น เวลาที่จะสรรหาผู้สมัครใหม่ก็แค่เพียงประกาศลงใน page ของตนเอง เพื่อให้ผู้ที่ติดตามเห็น และมาสมัครงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น การประกาศใน page นั้นเราจะได้คนที่มีความชื่นชอบในตัวขององค์กรอยู่แล้วเพราะไม่ฉะนั้นเขาคงไม่ติดตามเราแบบนี้ ซึ่งยิ่งจะทำให้เราได้คนที่เหมาะสมและอยากทำงานกับองค์กรของเรามากขึ้นกว่าการไปประกาศหว่านแหแบบกว้างๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ

2. การคัดเลือกผู้สมัคร เราสามารถใช้ Social Network ในการคัดเลือกผู้สมัครก็ได้ โดยการเข้าไปพิจารณาในหน้า Social Network ของผู้สมัครคนนั้น เพื่อพิจารณาสิ่งที่ผู้สมัครได้ลงไว้ในหน้า page ของตนเอง ว่าเป็นคนแบบไหน มีสไตล์ในการใช้ชีวิตอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร พฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่ ฯลฯ เราสามารถเห็นได้จาก page ของผู้สมัครแต่ละคนได้เลย บางคนมีการเขียน blog ของตนเองไว้ ซึ่งก็เป็นผลงานอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนอย่างไร และมีความสนใจ หรือใส่ในในเรื่องอะไรบ้าง ก็น่าจะพอทำให้เรามองเห็นคุณสมบัติของผุ้สมัครได้ชัดเจนมากขึ้น

Social Network

3. การพัฒนาพนักงาน เราสามารถใช้ Social Network ในการพัฒนาพนักงานได้ โดยให้พนักงานเชื่อมต่อหน้า page ของตนเองกับหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองในเรื่องราวต่างๆ เช่นถ้าใน facebook ก็ให้พนักงานกด like ใน page ที่เป็นเรื่องราวความรู้ต่างๆ

เพื่อให้เวลาที่มีการ update page พนักงานก็จะได้รับทราบเรื่องราวความรู้ใหม่ๆ ไปด้วย และนอกจากนั้นทางบริษัทเองก็สามารถเปิด Page ของตนเองเพื่อใส่ความรู้ ซึ่งใส่ได้ทั้งภาพและเสียง และภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ และเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

4. การสร้างสังคมและทีมงาน เราสามารถใช้เครือข่ายสังคมนี้ในการสร้างชุมชนพนักงานภายในองค์กรได้ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานซึ่งกันและกัน ใครอยากคุยอะไร และติดต่อกับใคร ก็สามารถใช้เครือข่ายนี้เป็นสื่อกลางได้

5. ใช้สื่อสารระหว่างพนักงานกับองค์กร องค์กรสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการสื่อสารนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานแต่ละคนทราบ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทำงานอยู่ด้วย บางแห่งใช้เป็นเครื่องมือของการติดตามผลงานของพนักงาน โดยให้พนักงานนำเอาผลงานที่ทำได้ขึ้นหน้า page ขององค์กรไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานคนอื่นสามารถเข้ามาดูได้

6. ใช้เพื่อรับทราบความรู้สึกของพนักงาน เนื่องจากพนักงานเองชอบที่จะระบายอะไรต่างๆ เข้าไปในเครือข่ายนี้ ซึ่งก็จะทำให้องค์กรสามารถมองเห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกของพนักงานได้ และสามารถที่จะวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย

เชื่อว่าเครือข่ายสังคมนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นและยังไม่ได้นำเอาประโยชน์ของมันมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งในอนาคตข้างหน้า เราอาจจะใช้ประโยชน์จาก Social Network ได้มากขึ้นกว่านี้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ mayalandbelize.com

Releated