ปลัด ศธ. ส่งความสุขคลายหนาว ให้ น.ร.-ครู พื้นที่ห่างไกล

ปลัด ศธ. ส่งความสุขคลายหนาว ให้ น.ร.-ครู พื้นที่ห่างไกล

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ ศธ. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ ศธ. สคส. 2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ความตั้งใจของตน คือ ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบาย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, ความปลอดภัยของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา Active learning ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการเรียนการสอนแบบนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติและมีคุณภาพอย่างแท้จริง​ ทำในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข

ปลัด ศธ. ส่งความสุขคลายหนาว ให้ น.ร.-ครู พื้นที่ห่างไกล

ปลัด ศธ. ส่งความสุขคลายหนาว ให้ น.ร.-ครู พื้นที่ห่างไกล

พร้อมให้กำลังใจกับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้เสียสละส่งเสริมการเรียนรู้ มีการผลักดันให้พ่อแม่ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้ของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มีข้อจำกัด แต่ขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เห็นได้จากคะแนนของเด็กนักเรียนในพื้นที่สูงมากเกิน 90%

“ศธ.ต้องการส่งความสุขปีใหม่ให้กับเยาวชน โดยนำอุปกรณ์เสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาว มามอบให้น้องๆ คลายหนาว โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เป็นการเสียสละของผู้บริหาร ศธ. ซึ่งแต่ละภาคได้ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ ขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในเชิงพื้นที่การศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด และจะผลักดันให้เกิดผลในทุกพื้นที่​มากยิ่งขึ้น” นายอรรถพลกล่าว​

โครงการ ศธ. สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2566 มีกิจกรรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. โดยเฉพาะนโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอเมืองฯ อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่แตง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mayalandbelize.com

แทงบอล

Releated