ufabet

โรคมือ เท้า ปาก

โรคที่พบบ่อยในเด็ก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงฤดูฝน โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีหลายตัวที่ทําให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุด คือ เอนเทอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่า เชื้ออีวี 71อาการของเด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปาก มักเริ่มด้วยอาการไข้ เจ็บปากกินอะไรไม่ค่อยได้ น้ำลายไหล เพราะมีแผลในปาก เหมือนแผลร้อนใน และมีผื่นเป็นจุดแดง หรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้น บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจมีตามลําตัว แขน ขาได้ ผู้ป่วยมักมี อาการมากอยู่ประมาณ 2-3 วัน จากนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้น จนหายภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่มาก แต่บางรายอาจมีอาการมากจนกินอาหารและน้ำไม่ได้ โดยปกติโรคนี้ไม่น่ากลัวและหายเองโดยไม่มีปัญหา แต่อาจมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือพบปัญหาแทรกซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเกิดจากเชื้ออีวี 71

ufabet

ปัญหาแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด คือ ก้านสมองอักเสบ ทําให้เกิดภาวะหายใจและระบบไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว อาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเชื้ออีวี 71 อาจทําให้เกิดสมองอักเสบรุนแรงได้ โดยไม่ต้องมีผื่นแบบมือเท้าปากก็ได้ เด็กที่มีปัญหาแทรกซ้อนรุนแรงหรือสมองอักเสบ จะมีสัญญาณอันตราย ได้แก่ ชึม อ่อนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน หากพบอาการเหล่านี้จะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

หากพบว่าเป็นโรคนี้ ควรให้การรักษาตามคําแนะนําของแพทย์ และเมื่อหายป่วยแล้ว เด็กที่เป็นโรคนี้ยังมีเชื้ออยู่ในอุจจาระได้นานหลายสัปดาห์ ดังนั้นเมื่อเด็กหายป่วยแล้ว ยังต้องมีการระวังการปนเปื้อนของอุจจาระต่ออีกนาน ควรเน้นการล้างมือหลังเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม 

ufabet

ก่อนรับประทานอาหาร เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนควรล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ เพราะแอลกอฮอล์เจล จะฆ่าเชื้อเอนเทอโรไวรัสไม่ได้

บทความอื่น ๆ

ในช่วงที่มีการระบาดไม่ควรนําเด็กไปในที่ที่มีเด็กอื่นอยู่รวม กันจํานวนมาก เพราะจะมีโอกาสรับเชื้อได้ เนื่องจากมีเด็กที่เป็นโรคนี้และแพร่เชื้อได้โดยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ mayalandbelize.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated